Նպաստել առողջապահական էկոհամակարգի վերափոխմանը
ՀԵՆԱՐ հիմնադրամը ստեղծվել է Հայաստանում առողջապահական էկոհամակարգի վերափոխմանը նպաստելու նպատակով։Կառուցելով և հզորացնելով գործընկերների ցանց, ՀԵՆԱՐ-ի նպատակն է արդյունավետ և կայուն կերպով ստեղծել ավելի բարձր արժեք, ավելի լավ խնամք և, ի վերջո, ավելի լավ առողջություն ներկա և ապագա հայ սերունդների համար:

Առաջնահերթ ոլորտներ
Առողջապահության վերափոխման առաջնահերթություններից ելնելով, ՀԵՆԱՐ-ը միջամտությունների համար ընտրում է չորս հիմնական ուղղություն.
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
Առաջնային բուժօգնությունը հանդիսանում է շփման առաջին կետը։ Վերջինիս զարգացումը թույլ կտա ապահովել խնամքի մատչելիություն և որակ, ինչպես նաև առողջության ավելի բարձր մակարդակ և առողջ ապրելակերպ:
01
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահության անվտանգության և կանխարգելիչ բժշկության նոր պարադիգմի մշակում` առողջությանը սպառնացող ապագա ռիսկերը մեղմելու և հիվանդությունները կանխելու կամ հետաձգելու նպատակով:
02
ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Տաղանդների ստեղծումն ու զարգացումը թույլ կտան առողջապահական համակարգը համալրել որակյալ և հմուտ կադրերով:
03
ԹՎԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ
Թվային տեխնոլոգիաների (e-HIMS և telemedicine) զարգացումը կօգնի ապահովել համաչափ հասանելիությունն առողջապահությանը, ինչպես նաև կաջակցի ոլորտի հետագա աճին:
04
Միջամտությունների Տիպաբանություն
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
Մշակել քաղաքականության շրջանակների, կարգավորիչ փոփոխությունների և գործողությունների պլանի վերաբերյալ առաջարկություններ։ Վերջիններս անհրաժեշտ են ուշադրության կիզակետում գտնվող ոլորտների վրա ազդելու, ինչպես նաև պետական-մասնավոր համագործակցությանն աջակցելու համար։
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑ
Կառուցել և զարգացնել համագործակցությունը հիմնական դերակատարների, այդ թվում՝ առողջապահության ոլորտում սփյուռքի խոշոր կազմակերպությունների հետ՝ սահմանելով և համակարգային դարձնելով համագործակցության շրջանակը:
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մշակել նոր հայեցակարգ կամ առաջարկել գոյություն ունեցող համաձայնությունների վերաբերյալ բարելավում/արդիականացում։ Պատրաստել բիզնես գործեր՝ ներդրողներին ներգրավելու նպատակով։ Միջոցներ ներգրավել դոնորներից, ինչպես նաև ներգրավել գործընկերներին, գործել որպես նախագծերի կառավարման գրասենյակ (PMO)՝ իրականացման ընթացքում նախագծերը կառավարելու նպատակով:
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Համակարգված ներգրավվածություն ունենալ առանցքային թեմաների խորհրդատվության մեջ՝ Հայաստանում առողջապահության ոլորտում փոփոխություններն արագացնելու նպատակով:
Հոգեբարձուների Խորհուրդ
ՀԵՆԱՐ Հիմնադրամի բարձրագույն կառավարման և վերահսկող մարմին։
Համահիմնադիր, Հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ
AVC Solutions for Healthcare

Armenia 2041 հիմնադրամի գործադիր տնօրեն
Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության Հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ
Գլխավոր գործընկեր, Flagship Pioneering
Գիտնական, նորարար և ձեռնարկատեր
Ռազմավարության և Գործառնությունների Հանձնաժողով
Հանձնաժողովի գործառույթն է աջակցել Հոգաբարձուների Խորհրդին վերահսկել և իրագործել հիմնադրամի ռազմավարությունն ու ընթացիկ գործողությունները:
Գործադիր տնօրեն, ՀԵՆԱՐ հիմնադրամ
Դոցենտ և մանկական վիրաբույժ, UCLA Հայաստանի Առողջապահության նախարարի խորհրդական
Փոխնախագահ, Philips Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպա, Ռուսաստան և Կենտրոնական Ասիա
Խորհրդականների Խորհուրդ
Խորհուրդն աջակցում է Հոգեբարձուների խորհրդին և ղեկավար թիմին այն հարցերում, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են Հիմնադրամի ներկա և ապագա ռազմավարությանը, ծրագրերին և նախագծերին:
ՍՓՅՈՒՌՔ
առաջնահերթ ոլորտներում փորձառությամբ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻՑ
առաջնահերթ ոլորտներում փորձառությամբ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐ
անհատներ կամ նախկին պաշտոնյաներ
ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐ
անհատներ կամ նախկին պաշտոնյաներ
Կապ
(+374) 60 700 800
info@henar.am
Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա 6, Երևան 0019
Made on
Tilda